Vi har om kvinner på 1850 – tallet og kvinners posisjon på 1850 tallet-1900 tallet.

På denne tiden var det flere kvinneklasser, det var: Arbeidsklassen, kvinner i middelklassen, borgerskapets kvinner og bondesamfunn.

Arbeiderklassen var den laveste klassen, det var kvinner i arbeid, de som jobbet i hermetikkfabrikker, veverier og tjenestepiker. Disse tjente halvparten av det en mann gjorde i samme arbeid.

Under samme klasse er også bonde kvinnene. De som jobbet på gårder, men de som ansatte andre mennesker, er under middelklassen. De var i en litt høyere klasse.

Middelklassen var den midterste klassen, og det var de kvinnene som hadde litt mer betalt jobb en de som var i arbeiderklassen. Kvinnene i middelklassen kunne jobbe på telegrafen eller telefonsentralen. Disse arbeidsplassene krevde utdanning. Derfor er det en høyere status å være med i middelklassen en arbeider-klassen.

Borgerskapets kvinner var de som bodde i byer. Disse familiene eide gjerne en liten butikk. De gjorde svært lite, siden de hadde hushjelp til å hjelpe med å passe barne, gjøre rent og lage mat, var det svært lite arbeid igjen til disse kvinnene. Men noen av dem heklet. Vi kan sammenlikne disse kvinnene med Nora i Et dukkehjem.

Overklassen var den klassen vi kan sammenlikne med adel-klasse. De veldig rike. Det kunne være grever o.l.

Det kapitalistiske klasse systemet

Kilder:
Powerpoint: Kvinners posisjon i det Norske samfunn.

Skrevet av: Phillip André Aabel