Situasjonen for kvinner på 1800-tallet var svært annerledes da enn det den var nå. Kvinner på den tiden hadde mindre muligheter og ble sett ned på av mennene. De ble undertrykket etter hvilken samfunnsklasse de tilhørte. Mennene hadde dobbelt så høy status og ble derfor mindre undretrykket enn kvinnene. Samfunnsklasse handler om forskjeller i samfunnet. Det kan for eksempel være: rik eller fattig, over-, middel- og underklassen i et samfunn, arbeidsklassen, herskerklassen osv. I forhold til arbeid tjente kvinnene halvparten så lite og jobbet mest i tjeneste for deres mann. De skulle gi barna omsorg og stelle i hjemmet.

Ekteskapene ble ofte arrangert på forhånd. Det var også vanlig at kvinner ble gravide utenfor ekteskapet (et uekte barn). Mange kvinner ble ulykkelige etter å ha født et barn i lavere sosiale lag, men etter hvert ble tanken om kjærlighets ekteskap mye viktigere enn før.

Politikken på 1800-tallet omhandlet mange debatter og diskusjoner om kvinners stemmerett. På begynnelsen av 1800-tallet hadde ikke kvinner rett til å stemme, men dette ble endret på i 1887 da det ble stemmerett for både kvinner og menn.

Vi syntes dette var et gøy og spennende prosjekt. Vi har lært masse om kvinners situasjon på 1800-tallet og det har vært interessant å se hvordan de levde, hvordan de ble behandlet og hvordan samfunnet har utviklet seg til den dag i dag. Samarbeidet på gruppa har vært bra og vi har fordelt alle oppgavene på en god måte. Vi er fornøyde med resultatet. Håper det har vært gøy og lærerikt for deg å lese det gjennom vår fantastiske blogg!

Takk for oss!