Hei!

Dette er en blogg for et skoleprosjekt. Vår gruppe består av Phillip André Aabel, Elina Haslerud, Henriette Fast Andersen og Hege Hæstad i klasse 3STPBA på Kvadraturen Skolesenter. Vi har valgt å reflektere rundt emnet ”kvinners situasjon i samfunnet på 1800-tallet”. Vi kommer til å informere om hvordan ekteskapene ble arrangert, hvordan arbeidslivet var, ulike klasser i samfunnet og litt om politikk. Litteraturen hadde også en stor betydning på denne tiden, og det er noe vi kommer til å trekke inn rett før avsluttningen på bloggen. Grunnen til at vi valgte dette emnet er fordi vi synes det hørtes interessant ut. Det er virkelig spennende å gå tilbake i tid å se hvordan kvinnene ble behandlet og hvordan situasjonen var for dem på den tiden. Vi ser frem til å arbeide med dette og håper på et godt resultat!

Innhold:
Kvinne klasser
Ekteskap
Politikk og stemmerett
Arbeidslivet for kvinner på 1800-talet
Litteratur
Konklusjon

Problemstilling:
Hvordan var situasjonen for kvinner i det norske samfunnet på 1800-tallet? (klasse, arbeidsliv, ekteskap, politikk osv)

Fra venstre: Henriette Fast Andersen, Phillip André Aabel, Hege Hæstad og Elina Haslerud.